• نکات مهم قبل از مانیکور و پدیکور

    چه زمانی به سالن ناخن برای مانیکور و پدیکور مراجعه کنیم؟ چقدر حاضرید وقت، پول و علاقه برای ناخن‌هایتان خرج کنید؟ چگونه همیشه شیک و تمیز باشید؟! سالن زیبایی بورگ تقدیم می کند: مانیکور و پدیکور ، دو عمل زیبایی که بارها در مورد مزایای آن در وب‌سایت صحبت کرده‌ایم. همه‌ی ما دوست داریم که روزانه به ناخن‌هایمان برسیم و مانیکور کنیم، اما اگر همچین کاری مد نظرتان باشد، حساب بانکی‌تان به سرعت خالی خواهد شد! البته، زمان را نیز باید در نظر بگیرید چون فاکتور بسیار مهمی در تخمین نیاز ناخن‌هایتان به سالن…


Free Website Created & Hosted by Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

500+ Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website