• خصوصیات چای سبز برای زیبایی پوست و مو

    چای سبز ضد شوره سر همانطور که لايه اپيدرمي به طور مستمر خود را جايگزين مي شوند سلول ها به سمت خارج منتقل مي شوند و در نهايت مي ميرند و از بين مي روند. در اکثر افراد، اين لکه هاي پوست بسيار کوچک هستند تا قابل رؤيت باشند. با اين حال ، شرايط خاص باعث مي شود که گردش خون سلول به طور غير منتظره اي به ويژه در پوست سر سريع شود. نتيجه اين است که سلول هاي مرده پوست در توده هاي بزرگ و چرب ، که به صورت پودر سفيد يا خاکستري روي پوست سر، پوست و لباس معلوم ميشوند، به عنوان شوره سر شناخته ميشوند. چاي سبز به طو…


This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website