• خصوصیات چای سبز برای زیبایی پوست و مو

    چای سبز ضد شوره سر همانطور که لايه اپيدرمي به طور مستمر خود را جايگزين مي شوند سلول ها به سمت خارج منتقل مي شوند و در نهايت مي ميرند و از بين مي روند. در اکثر افراد، اين لکه هاي پوست بسيار کوچک هستند تا قابل رؤيت باشند. با اين حال ، شرايط خاص باعث مي شود که گردش خون سلول به طور غير منتظره اي به ويژه در پوست سر سريع شود. نتيجه اين است که سلول هاي مرده پوست در توده هاي بزرگ و چرب ، که به صورت پودر سفيد يا خاکستري روي پوست سر، پوست و لباس معلوم ميشوند، به عنوان شوره سر شناخته ميشوند. چاي سبز به طو…


Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website