گالری سالن
لایت مو دخترونه hair colour رنگ مو سالن بورگ پردیس
لایت مو دخترونه hair colour رنگ مو سالن بورگ پردیس لایت مو hair colour رنگ مو سالن بورگ پردیس
بافت مو.jpeg سالن زیبایی
بافت مو.jpeg سالن زیبایی بافتمو دخترانه سالن زیبایی borg پردیس تهران شمال
سالن زیبایی فرشته در پردیس
سالن زیبایی فرشته در پردیس سالن زیبایی در پردیس تهران
light لایت مو hair رنگ مو سالن بورگ پردیس
light لایت مو hair رنگ مو سالن بورگ پردیس
تبلیغات سالن زیبایی در پردیس لایت مو
تبلیغات سالن زیبایی در پردیس لایت مو رنگ مو جدید 2021 تبلیغات سالن زیبایی در پردیس
طراحی و کاشت ناخن در سالن زیبایی بورگ شیوا وارونا رعنا رز آبی پردیس
طراحی و کاشت ناخن در سالن زیبایی بورگ شیوا وارونا رعنا رز آبی پردیس طراحی و کاشت ناخن در سالن زیبایی بورگ در پردیس تهران فاز 2
طراحی و کاشت ناخن پدیکور در پردیس
طراحی و کاشت ناخن پدیکور در پردیس طراحی و کاشت ناخن پدیکور در پردیس فاز 2
میکروبلیدینگ ابرو شیدینگ لب
میکروبلیدینگ ابرو شیدینگ لب میکروبلیدینگ ابرو در پردیس تهران در پردیس فاز 2
سالن زیبایی بورگ لو
سالن زیبایی بورگ لو شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2 سالن زیبایی بورگ
شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2
شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2 کاشت ناخن سالن زیبایی
آرایشگاه صورتی پردیس
آرایشگاه صورتی پردیس پدیکور و مانیکور شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2
کاشت ناخن در پردیس
کاشت ناخن در پردیس کاشت ناخن در پردیس
شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2
شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2 شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2
اصلاح ابرو و صورت در آرایشگاه زنانه پردیس
اصلاح ابرو و صورت در آرایشگاه زنانه پردیس شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ
شنیون و بافت مو در پردیس سالن زیبایی بورگ
شنیون و بافت مو در پردیس سالن زیبایی بورگ شنیون و بافت مو
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ فاز 2 تجاری ایران زمین ط 3 واحد 2
کاشت ناخن مانیکور و پدیکور در پردیس فاز 2 بورگ
کاشت ناخن مانیکور و پدیکور در پردیس فاز 2 بورگ رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ کاشت ناخن و مانیکور در پردیس
آرایشگاه شیرین پردیس VIP
آرایشگاه شیرین پردیس VIP شنیون و بافت اکستنشن در پردیس فاز 2 سالن زیبایی در پردیس بورگ
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ کاشت ناخن و مانیکور در پردیس
رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ کاشت ناخن و مانیکور در پردیس رنگ مو ترکیبی و طبیعی در سالن زیبایی پردیس بورگ کاشت ناخن و مانیکور در پردیس
فیبروز و تتو در پردیس - سالن زیبایی بورگ
فیبروز و تتو در پردیس - سالن زیبایی بورگ فیبروز و تتو در پردیس در سالن زیبایی بورگ
کاشت ترمیم و طراحی ناخن در سالن زیبایی بورگ در
کاشت ترمیم و طراحی ناخن در سالن زیبایی بورگ در فیبروز و تتو در پردیس کاشت ناخن سالن زیابیی بورگ
لایت مو مش و رنگ مو در سالن زیبایی بورگ در پردیس
لایت مو مش و رنگ مو در سالن زیبایی بورگ در پردیس لایت مو مش و رنگ مو در سالن زیبایی بورگ در پردیس
رنگ مو لایت در سالن زیبایی بورگ
رنگ مو لایت در سالن زیبایی بورگ رنگ مو لایت در سالن زیبایی بورگ در پردیس
هیرکات حرفه ای در پردیس
هیرکات حرفه ای در پردیس هیرکات حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ هیرکات حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در پردیس سالن بورگ
هیرکات حرفه ای در پردیس سالن بورگ هیرکات حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
بافت مو ژورنالی کف سری خرگوشی حرفه ای در آرایشگاه رز آبی
بافت مو ژورنالی کف سری خرگوشی حرفه ای در آرایشگاه رز آبی بافت مو ژورنالی کف سری خرگوشی حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
بافت مو حرفه ای و ژورنالی در
بافت مو حرفه ای و ژورنالی در بافت مو ژورنالی کف سری خرگوشی حرفه ای در پردیس سالن زیبایی بورگ
بافت مو ژورنالی حرفه ای در سالن زیبایی بورگ
بافت مو ژورنالی حرفه ای در سالن زیبایی بورگ
هیرکات حرفه ای در آرایشگاه زنانه پردیس
هیرکات حرفه ای در آرایشگاه زنانه پردیس
هیرکات حرفه
هیرکات حرفه
هیرکات حرفه ای سالن زیبایی فرشته
هیرکات حرفه ای سالن زیبایی فرشته
هیرکات حرفه ای سالن زیبایی در پردیس بورگ
هیرکات حرفه ای سالن زیبایی در پردیس بورگ هیرکات حرفه ای سالن زیبایی در پردیس بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس سالن زیبایی بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن کلینیک تخصصی لاک پردیس
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن کلینیک تخصصی لاک پردیس کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس سالن زیبایی بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در بورگ کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس سالن زیبایی بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در بورگ کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس سالن زیبایی بورگ
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس
کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس کاشت و طراحی و ترمیم ناخن در پردیس سالن زیبایی بورگ
بافت مو دردلاک با کاموا اکتنشن سالن زیبایی بورگ
بافت مو دردلاک با کاموا اکتنشن سالن زیبایی بورگ بافت مو دردلاک با کاموا و اکتنشن پایه بافت مو آمبره سالن زیبایی بورگ
اکتنشن پایه بافت مو آمبره سالن زیبایی بورگ
اکتنشن پایه بافت مو آمبره سالن زیبایی بورگ اکتنشن پایه بافت مو آمبره سالن زیبایی بورگ
کاشت ناخن در پردیس
کاشت ناخن در پردیس کاشت ناخن در پردیس خواید متفاوت تر باشید در شب عروسی تون؟ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ �� #میکاپ_عروس بصورت حرفه ای
خواید متفاوت تر باشید در شب عروس #میکاپ_عروس بصورت حرفه ای
خواید متفاوت تر باشید در شب عروس #میکاپ_عروس بصورت حرفه ای خواید متفاوت تر باشید در شب عروسی تون؟ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ �� #میکاپ_عروس بصورت حرفه ای
borgsalon's profile picture borgsalon ����‍�� #کوپ_ژورنالی و #هایلایت_مو زیبا از گروه #بورگ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #کپ و #کوپ_مو #کوپ #کوپ_فانتزی ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴
borgsalon's profile picture borgsalon ����‍�� #کوپ_ژورنالی و #هایلایت_مو زیبا از گروه #بورگ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #کپ و #کوپ_مو #کوپ #کوپ_فانتزی ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴ borgsalon's profile picture borgsalon ����‍�� #کوپ_ژورنالی و #هایلایت_مو زیبا از گروه #بورگ ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #کپ و #کوپ_مو #کوپ #کوپ_فانتزی ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴
borgsalon #ترمیم و #طراحی_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴✴✴
borgsalon #ترمیم و #طراحی_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴✴✴ borgsalon #ترمیم و #طراحی_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ ✴✴✴ پردیس
borgsalon #ترمیم و #کروم_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ پردیس
borgsalon #ترمیم و #کروم_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ پردیس borgsalon #ترمیم و #کروم_ناخن ✴✴✴✴✴✴✴✴ سالن زیبایی #بورگ پردیس
پردیس borgsalon ��‍♀️ #کوپ_ساده و #براشینگ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ ✅✅✅✅✅✅✅✅
پردیس borgsalon ��‍♀️ #کوپ_ساده و #براشینگ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ ✅✅✅✅✅✅✅✅ پردیس borgsalon ��‍♀️ #کوپ_ساده و #براشینگ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ ✅✅✅✅✅✅✅✅
پردیس #میکاپ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ توسط #میکاپ_آرتیست حرفه ای
پردیس #میکاپ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ توسط #میکاپ_آرتیست حرفه ای پردیس #میکاپ_حرفه_ای در سالن زیبایی #بورگ پردیس توسط #میکاپ_آرتیست حرفه ای
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن حرفه ای در #سالنزیبایی #بورگ
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن حرفه ای در #سالنزیبایی #بورگ پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن حرفه ای در #سالنزیبایی #بورگ
borgsalon ��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس
borgsalon ��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس borgsalon ��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس
��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس
��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس ��‍♀️ #کوپ_مو #رنگمو در بورگ #پردیس
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ
پردیس borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ borgsalon #ترمیم_ناخن و #طراحی_ناخن زیبا در #سالنزیبایی #بورگ پردیس
پردیس #ترمیم_دکلره زیبا در #سالنزیبایی #بورگ ✅ ✴️
پردیس #ترمیم_دکلره زیبا در #سالنزیبایی #بورگ ✅ ✴️ پردیس
سالن زیبایی در پردیس فرنچ_ناخن شیک و مجلسی
سالن زیبایی در پردیس فرنچ_ناخن شیک و مجلسی سالن زیبایی در پردیس فرنچ_ناخن شیک و مجلسی
ترمیم و #طراحی_ناخن
ترمیم و #طراحی_ناخن سالن زیبایی در پردیس ترمیم و طراحی ناخن
#beautysalon
#beautysalon #beautysalon #سالن_زیبایی #پردیس #هیراستایل #هیرکات_ژورنالی #رنگموجدید #امبره_مو #امبره #آمبره #سامبره_مو #سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه #سامبره_موی_بلند #سامبره_موی_بلند #رنگمو_فانتزی_کهکشانی_هایلایت_هافلایت_لولایت_مش #رنگموتخصصي #رنگ_مو_2019 #رنگ_مو_فانتزی #بلوند #رنگموپردیس
borgsalon بهترین و جدید ترین مدل های #شنیون در #سالن_زیبایی بورگ
borgsalon بهترین و جدید ترین مدل های #شنیون در #سالن_زیبایی بورگ borgsalon بهترین و جدید ترین مدل های #شنیون در #سالن_زیبایی بورگ پردیس
پردیس borgsalon #ترمیم و انواع #طراحی_ناخن در سالن زیبایی بورگ
پردیس borgsalon #ترمیم و انواع #طراحی_ناخن در سالن زیبایی بورگ پردیس borgsalon #ترمیم و انواع #طراحی_ناخن در سالن زیبایی بورگ تهران
ترمیم ناخن ژلیش در پردیس بورگ
ترمیم ناخن ژلیش در پردیس بورگ سالن زیبایی در پردیس ترمیم ناخن ژلیش در پردیس بورگ
کاشت و طراحی ناخن و ترمیم در پردیس تهران
کاشت و طراحی ناخن و ترمیم در پردیس تهران کاشت و طراحی ناخن و ترمیم در پردیس تهران سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg کاشت ناخن
.jpeg کاشت ناخن
.jpeg سالن زیبایی
.jpeg سالن زیبایی
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg سالن زیبایی بورگ
.jpeg کاشت ناخن پا
.jpeg کاشت ناخن پا
کاشت ناخن .jpeg
کاشت ناخن .jpeg
ترمیم ناخن .jpeg سالن زیبایی بورگ
ترمیم ناخن .jpeg سالن زیبایی بورگ
لیفت ابرو‌ .jpeg پردیس بورگ
لیفت ابرو‌ .jpeg پردیس بورگ
تتو بدن .jpeg فرشته رز آبی
تتو بدن .jpeg فرشته رز آبی
ژل پولیش ناخن .jpeg بورگ
ژل پولیش ناخن .jpeg بورگ
هایلایت دخترونه .jpeg سالن بورگ
هایلایت دخترونه .jpeg سالن بورگ
فرنچ چشم گربه ای چشم نظر .jpeg بورگ
فرنچ چشم گربه ای چشم نظر .jpeg بورگ
.jpeg کاشت ناخن و طراحی پردیس
.jpeg کاشت ناخن و طراحی پردیس
کاشت ناخن .jpeg بورگ
کاشت ناخن .jpeg بورگ
کاشت ناخن .jpeg بورگ
کاشت ناخن .jpeg بورگ
بافت پردیس .jpeg بافت مو دحترانه
بافت پردیس .jpeg بافت مو دحترانه
بافتمو‌ .jpeg ی بورگ
بافتمو‌ .jpeg ی بورگ
کاشت مژه و ابرو .jpeg بورگ
کاشت مژه و ابرو .jpeg بورگ
کوپ و لایت .jpeg بورگ
کوپ و لایت .jpeg بورگ
ترمیم ناخن .jpeg آرایشگاه شیوا پردیس
ترمیم ناخن .jpeg آرایشگاه شیوا پردیس
تاتو بدن .jpeg سالن زیبایی فرشته پردیس
تاتو بدن .jpeg سالن زیبایی فرشته پردیس
.jpeg تاتو بدن در پردیس
.jpeg تاتو بدن در پردیس
تتو بدن .jpeg آرایشگاه رعنا
تتو بدن .jpeg آرایشگاه رعنا
میکاپ عروس.jpeg در پردیس بورگ borg تهران
میکاپ عروس.jpeg در پردیس بورگ borg تهران میکاپ عروس.jpeg در پردیس بورگ borg تهران
کاشت ناخن بورگ .jpeg
کاشت ناخن بورگ .jpeg
کوپ کوتاهی مو borg.jpeg
کوپ کوتاهی مو borg.jpeg کوپ کوتاهی مو سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg.jpeg
میکاپ عروس پردیس تهران borg 535D0BD.jpeg
میکاپ عروس پردیس تهران borg 535D0BD.jpeg میکاپ عروس پردیس تهران بورگ borg 535D0BD.jpeg
کاشت ناخن در پردیس بورگ سالن borg
کاشت ناخن در پردیس بورگ سالن borg کاشت ناخن در پردیس بورگ سالن زیبایی borg
-7D83BAF63EBC ژل پولیش ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg.jpeg
-7D83BAF63EBC ژل پولیش ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg.jpeg ژل پولیش ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg کاشت
کاشت ناخن در پردیس borg
کاشت ناخن در پردیس borg کاشت ناخن در پردیس بورگ سالن زیبایی borg
بافت مو سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg
بافت مو سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg بافت مو سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg
بافت مو ساده دخترانه CD0811FD1.jpeg
بافت مو ساده دخترانه CD0811FD1.jpeg کوپ مو ساده دخترانه در بورگ borg پردیس تهران
لمینت ناخن چیست بورگ-42D54C2EB664.jpeg
لمینت ناخن چیست بورگ-42D54C2EB664.jpeg ژل پولیش ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg
ژل پولیش ناخن borg
ژل پولیش ناخن borg ژل پولیش ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg
کوپ کوتاهی موآرایشگاه در پردیس borg.jpeg
کوپ کوتاهی موآرایشگاه در پردیس borg.jpeg کوپ کوتاهی مو سالن زیبایی بورگ پردیس تهران borg.jpeg
ترمیم ناخن کاشت ارایشگاه بورگ پردیس borg.jpeg
ترمیم ناخن کاشت ارایشگاه بورگ پردیس borg.jpeg نمونه ترمیم کاشت ناخن سالن بورگ پردیس
میکاپ عروس سالن زیبایی بورگ borg
میکاپ عروس سالن زیبایی بورگ borg آرایشگاه عروس میکاپ عروس سالن زیبایی بورگ borg makeup bridal
آموزش کاشت ناخن پردیس
آموزش کاشت ناخن پردیس کاشت ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران
کاشت ناخن پردیس تهران
کاشت ناخن پردیس تهران کاشت ناخن سالن زیبایی بورگ پردیس تهران
مدل کاشت ناخن بورگ پردیس تهرانn.JPG
مدل کاشت ناخن بورگ پردیس تهرانn.JPG مدل طراحی ناخن پردیس بورگ سالن
کاشت مژه والیوم پردیس تهران بورگ borg 0PM-min.JPG
کاشت مژه والیوم پردیس تهران بورگ borg 0PM-min.JPG کاشت مژه والیوم پردیس تهران بورگ borg 0PM-min.JPG
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن زیبایی پردیس
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ
آموزش کاشت ناخن سالن زیبایی پردیس
آموزش کاشت ناخن سالن زیبایی پردیس
ناخنکار حرفه ای و خوب در پردیس تهران سالن زیبایی بورگ تهران
ناخنکار حرفه ای و خوب در پردیس تهران سالن زیبایی بورگ تهران آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن زیبایی پردیس
ترمیم ناخن در سالن زیبایی بورگ borg تهران پردیس
ترمیم ناخن در سالن زیبایی بورگ borg تهران پردیس آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن زیبایی پردیس
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن
آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن زیبایی پردیس
کاشت ناخن و طراحی در بورگ سالن borg salon
کاشت ناخن و طراحی در بورگ سالن borg salon آموزش کاشت ناخن در پردیس تهران بورگ سالن زیبایی پردیس
اسم سالن زیبایی پردیس بورگ تهران.jpg
اسم سالن زیبایی پردیس بورگ تهران.jpg
آموزش کاشت ناخن در پردیس هنگامه رویین پردیس
آموزش کاشت ناخن در پردیس هنگامه رویین پردیس
طراحی باب اسفنجی ناخن آرایشگاه زنانه هنگامه رویین تن ۶.jpg
طراحی باب اسفنجی ناخن آرایشگاه زنانه هنگامه رویین تن ۶.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg تهران
کاشت ناخن در پردیس بورگ
کاشت ناخن در پردیس بورگ کاشت ناخن در پردیس بورگ
لیفت مژه ابرو borg۴.jpg
لیفت مژه ابرو borg۴.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
طراحی ناخن لاک سفید بورگ borg۱.jpg
طراحی ناخن لاک سفید بورگ borg۱.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg آرایشگاه زنانه
تابلو اسم سالن زیبایی پردیس بورگ borg۸.jpg
تابلو اسم سالن زیبایی پردیس بورگ borg۸.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
رنگ قهوه ای ناخن سالن زیبایی پردیس بورگ borg.jpg
رنگ قهوه ای ناخن سالن زیبایی پردیس بورگ borg.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
طرح خرگوش ناخن لاک بورگjpg
طرح خرگوش ناخن لاک بورگjpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
طراحی ناخن پریا عزیز آرایشگاه رز ابی پردیس.jpg
طراحی ناخن پریا عزیز آرایشگاه رز ابی پردیس.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
طراحی کاشت ناخن سالن زیبایی پردیس borg۳.jpg
طراحی کاشت ناخن سالن زیبایی پردیس borg۳.jpg طراحی ناخن
طراحی ناخن کاشت عسل بانو بورگ۳.jpg
طراحی ناخن کاشت عسل بانو بورگ۳.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg کاشت ناخن
ترمیم ناخن سالن شیدا پردیس borg۵.jpg
ترمیم ناخن سالن شیدا پردیس borg۵.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg ترمیم ناخن
کاشت ناخن در سالن زیبایی عسل بانو پردیس رز آبیborg۷.jpg
کاشت ناخن در سالن زیبایی عسل بانو پردیس رز آبیborg۷.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg
طراحی ناخن کاشت فرشته borg.jpg
طراحی ناخن کاشت فرشته borg.jpg طراحی ناخن کاشت سالن زیبایی پردیس بورگ borg
سالن زیبایی پردیس بورگ borg ترمیم ناخن رز آبی ۱.jpg
سالن زیبایی پردیس بورگ borg ترمیم ناخن رز آبی ۱.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg ترمیم ناخن آبی رز طلایی
شینیون مو و بافت مو در سالن زیبایی وارونا پردیس بورگ borg۳۰.jpg
شینیون مو و بافت مو در سالن زیبایی وارونا پردیس بورگ borg۳۰.jpg شینیون سالن زیبایی پردیس بورگ borg
سالن زیبایی رعنا پردیس بورگ borg کاشت ناخن۰.jpg
سالن زیبایی رعنا پردیس بورگ borg کاشت ناخن۰.jpg سالن زیبایی پردیس بورگ borg کاشت و ترمیم ناخن
مدل مو سالن زیبایی رز آبی در پردیس بورگ borg ۲۱.jpg
مدل مو سالن زیبایی رز آبی در پردیس بورگ borg ۲۱.jpg کوپ مو رنگ سالن زیبایی پردیس بورگ borg
1.jpg کاشت ناخن پردیس سالن زیبایی شیدا بورگ پردیس
1.jpg کاشت ناخن پردیس سالن زیبایی شیدا بورگ پردیس کاشت ناخن پردیس سالن زیبایی بورگ پردیس
کاشت ناخن پردیس آرایشگاه زنانه
کاشت ناخن پردیس آرایشگاه زنانه پدیکور و مانیکور کاور ناخن بی بی بومر سالن زیبایی پردیس
کوپ مو در پردیس
کوپ مو در پردیس
سالن زیبایی شیوا در پردیس
سالن زیبایی شیوا در پردیس
 
 
 
بافت مو.jpeg دخترانه سالن زیبایی شرق تهران
آزمایشات بسیاری وجود دارد که یک مدیر سالن زیبایی در پردیس وارونا رعنا  شیوا عسل بانو رز آبی شیدا زنانه میکاپ عروس vip رز طلایی
rd
آرایشگاه رز آبی در پردیس
آرایشگاه عسل بانو پردیس
آرایشگاه وارونا پردیس
آرایشگاه مردانه در پردیس
سولاریوم در شهر پردیس
سالن زیبایی عسل بانو پردیس
ناخن کار در پردیس
مرکز اپیلاسیون در بومهن
آرایشگاه رعنا پردیس
آرایشگاه رز طلایی پردیس
سالن زیبایی ندا در پردیس
سالن شیوا
اولین بار با وجود پاداش های عالی که در صنعت زیبایی ارائه می دهد باید آماده شود. عضویت در یک تیم از قبل تاسیس شده به عنوان مدیر و اداره یک سالن زیبایی با موفقیت کار ساده ای نیست. این یک چالش واقعی است!
اگر مسیر و مجموعه ای از دستورالعمل های اثبات شده را ندارید ، این یک چالش واقعی است که می تواند شما را از انرژی تخلیه و رانندگی کند.
این مگر اینکه شما یک سرویس حرفه ای داشته باشید که از طرف شما به شما کمک کند. به عنوان مثال ، Amelia به منظور پیشرفت مدیریت شغلی شما بدون درد ، خدمات ویژه ای برای رزرو خودکار را به شما ارائه می دهد.
نکاتی برای مدیران بار اول سالن زیبایی
نقش مدیر سالن زیبایی در پردیس بدون راهنمایی می تواند بسیار زیاد باشد. در اینجا جنبه هایی از مدیریت سالن وجود دارد که مدیران بار اول باید به آن توجه کنند:
به سالن زیبایی در پردیس بورگ آینه ها خوش آمدید ، ما سالن زیبایی بانوان مستقر در پردیس هستیم. در سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه در دبی ، ما به شما کمک می کنیم تا بهترین ظاهر خود را داشته باشید و احساس خوبی داشته باشید و ما اطمینان داریم که مراقبت از مو و تعالی یک ماده اصلی یک شیوه زندگی سالم است. برای دستیابی به لذت بخش ترین و جامد ترین نتایج قابل تصور ، ما از بهترین موارد مطلق موجود در صنعت مو و تعالی امروز استفاده می کنیم. به عنوان مثال موارد FOC ، Essie ، Lechat ، LCN ، Rica ، دکتر Renaud ، Revlon ، Sweet ، GK ، QOD حرفه ای برای رنگ مو و محصولات مراقبت از مو ، رنگ مو رایگان آمونیاک ، درمان مو ، ضربه ای برزیلی ، آسمان حد مجاز است آنجا. ما اصلی ترین سالن زیبایی خانمها در دبی هستیم. در سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه خانمها و بانوان ، ما زمان قابل توجهی را در مراقبت از تعالی می گذرانیم ، به عنوان مثال ، صورت ، ناخن ، ناخن های اکریلیک ، مژه ، اکستنشن مژه ، اپیلاسیون ، نخ کردن ، آرایش ، ماساژ ، حنا ، هایلایت مو ، برجسته های بلوند ، برجسته ، سبک مو ، سایه مو ، Ombre ، نکات برجسته ، نکات برجسته Balayage ، تصحیح رنگ ، آرایش مو ، درمان مو ضد Frizz و موارد دیگر. خانمهای ما در آرایشگاههای زیبایی آرایشگرهای مو و زیباییهای زیبایی دارند. ما در سالن زیبایی دوبای ما دارای استایل مو و متخصص حرفه ای هستیم ، ما معتبرترین سالن خانمها در پردیس تهران هستیم.
 

برای بهبود مشاغل از ثبت شکایات مشتری استفاده کنید


بررسی ها ، بد یا خوب ، منبع بسیار خوبی برای یک مدیر آرایشگاه زنانه در پردیس  است. هیچ راه بهتری برای درک سالنی که مدیریت می کنید وجود ندارد تا از نگاه مشتریان آن بگردید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا سالن مدیریتی شما دارای شکایتی است.
ممکن است متوجه شوید چنین سیاهه ای وجود ندارد ، که به وضوح نشان می دهد سالن مورد نظر برای مدیریت شما روند رسیدگی به شکایات را در دست ندارید و این خوب نیست.
عدم ثبت شکایات به این معنی است که به مواردی که مشتریان از آنها شکایت می کنند ، رسیدگی نشده است ، هیچ روال رسیدگی به شکایات وجود ندارد ، و پیگیری مدیریتی وجود ندارد. سالن تأثیر عدم رضایت مشتریان از بهره وری سالن را نمی فهمد.
شما همچنین ممکن است خوش شانس باشید و متوجه شوید که سالن شکایات را حفظ می کند و ممکن است رویه رسیدگی به این شکایات را داشته باشد یا نداشته باشد. با این حال ، خود ورود به سیستم به عنوان مدیر آینده یک سالن زیبایی منبع خوبی برای شما است:
مواردی که مشتریان مرتباً از آنها شکایت می کنند چیست؟

مشتریان از کدام کارمندان شکایت دارند؟

در مورد عملکرد سالن چند شکایت وجود دارد؟

مشکلاتی که مشتریان از رسیدگی به آنها شکایت دارند چگونه است؟
آیا بهترین راهکارهایی برای رسیدگی به موضوعات فوق وجود دارد؟
رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به منابع انسانی

به عنوان یک مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران برای اولین بار ، باید درک کنید که مشتریان شما بالاترین ارزش شما هستند. یک استراتژی قوی ، یک خدمت / محصول در بازار و فرایندهای کارآمد باعث موفقیت یک تجارت می شود ، اما مردم برنامه هایی هستند که بر روی برنامه ها ، استراتژی ها و فرایندها اجرا می شوند.
متعاقباً ، مردم شما باید بدانند که برای آنها ارزش قائل هستید و بهترین راه برای نشان دادن چقدر برای آنها ارزش قائل هستید این است که بلافاصله به هر یک از مشکلات فوری منابع انسانی رسیدگی کنید. این توانایی شما در حل سریع مشکلات و تقویت موقعیت خود به عنوان رهبر را نشان می دهد.
 
فرآیند استخدام را بهینه کنید
 
یک تجارت ، از جمله سالن زیبایی در پردیس تهران، فقط به اندازه کارکنانش خوب است! شما باید اطمینان حاصل کنید که به همه جای خالی ها پرداخته شده است و در صورت عدم وجود سالن موجود در سالن ، مجلسی را در آنجا ندارید که ممکن است شما نیاز داشته باشید یا ممکن است نیازی به بهبود نداشته باشید ، روشی را برای جذب اعضای جدید تیم تنظیم کنید!
استخدام روشی ساده و بی دردسر نیست. این می تواند یک روند طولانی و چالش برانگیز باشد ، اما تیم شما نیروی محرک سالنی است که شما مدیریت می کنید. بنابراین ، خود را آماده کنید تا روند استخدام خود را بهینه کنید و آن را تا حد ممکن کارآمد کنید!
 
بودجه خود را بشناسید و روی دستیابی به اهداف متمرکز شوید
 
شما به عنوان یک مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران به یک برنامه عمل نیاز دارید و برای اجرای آن برنامه باید بودجه و اهداف مرتبط را درک کنید. تحلیل عمیق بودجه و اهداف ، تصمیمات اتخاذ شده در سالن را به شما نشان می دهد:
آیا سالن بر محصولات بیش از حد هزینه کرده است؟
آیا هزینه کارمندان بیش از 45 درصد بود؟
اهداف شما چیست؟
بودجه و پیش بینی را تجزیه و تحلیل کنید و برای دستیابی به اهداف خود تمرکز کنید تا ارزش خود را به عنوان یک مدیر سالن اثبات کنید. به یاد داشته باشید که هر تصمیمی نتیجه اقتصادی دارد ، به این معنی که باید در تصمیم گیری های مالی عادت کنید. بودجه شما راز موفقیت شماست.
بخشی از تیم باشید و مشاهده کنید
در طول دو هفته اول کار خود به عنوان مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران ، شما باید عضو تیم خود شوید ، مشاهده کنید و یاد بگیرید! این که آیا حوله های تاشو ، انجام برخی از تمیز کردن ها یا گذراندن مدتی در پذیرش است ، عضو تیم باشید نه مدیر سالن آنها.
شما سرانجام آنرا مخلوط می کنید ، کارمندانتان با شما به عنوان یکی از افراد خود رفتار می کنند و در نهایت اگر شما در آنجا نبودید رفتار خود را طبق معمول انجام می دهند.
 

شما به عنوان یک مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران ، یک رهبر هستید

و ناگهان بودن در رویکرد شما برای اداره سالن فقط باعث می شود که شما به عنوان یک رئیس کنترل کننده ، ناراحت کننده ظاهر شوید ، نه به عنوان یک رهبر. با تیم پیوند برقرار کنید ، رفتار آنها را رعایت کنید و متناسب با آن تغییرات را به نفع تجارت انجام دهید!

 
چشم انداز خود را طراحی کنید ، آن را با تیم خود به اشتراک بگذارید و برای آن کار کنید

علاوه بر برنامه عمل ، چشم انداز شما پایه و اساس موفقیت شما به عنوان مدیر سالن زیبایی است. اهداف خود را برای سال آینده تعیین کنید ، چه برنده شدن در جوایز باشد و چه باعث فروش بیشتر شود. به بیانیه ماموریت خود یک نام بدهید و آن را در جایی قرار دهید که بتوانید آن را ببینید!
همچنین ، با به اشتراک گذاشتن بیانیه ماموریت خود با تیم خود در جلسات ، هدف خود را به هدف خود تبدیل کنید! تیم خود را جزء هدف خود قرار دهید زیرا به آنها نیاز دارید که در کنار شما برای رسیدن به آن هدف همکاری کنند. اگر همه اعضای تیم در یک راستا بکشند ، موفقیت تضمین می شود!
 
از طریق جلسات انفرادی با اعضای تیم ارتباط برقرار کنید

اگر می خواهید هر یک از اعضای آرایشگاه زنانه در پردیس تهران بتوانند دیدگاه شما و چگونگی دستیابی به آن را درک کنند ، جلسات فردی ایده آل است. آنها همچنین برای شما مهم هستند که اهداف ، انتظارات و مسائل مربوط به تک تک افراد تیم خود را درک کنید. جلسات انفرادی به شما امکان می دهد تا در سطح فردی با تیم خود پیوند برقرار کنید.
رویه های موجود را بررسی کنید یا رویه ها را ایجاد کنید
هر کسب و کار برای هر موقعیت متفاوتی که ممکن است رخ دهد ، نیاز به روش دارد. یک سالن زیبایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مرحله اول ، باید در صورت وجود روش های فعلی را درک کنید. در مرحله بعد ، شما باید این مراحل را بهبود بخشید و از اجرای آنها اطمینان حاصل کنید.
در صورتی که خود را پیدا کنید که با یک سالن اداره می شود که هیچ رویه ای در آن صورت نمی گیرد ، باید رویه هایی ایجاد کنید که بیشترین مشکلات را برطرف کند. انتظار ندارید برای هر شرایطی یک شبه روش ایجاد کنید! برای ایجاد و اصلاح روشهای مناسب زمان لازم است.
 
یک برنامه عملیاتی 90 روزه تهیه کنید

بسیار مناسب است که یک برنامه عملی طولانی مدت داشته باشید ، اما به عنوان یک مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران ، شما نیز باید یک برنامه 3 ماهه عملی ایجاد کنید. شما تیم خود را مشاهده کرده اید؛ شما از مهمترین مسائل آگاه هستید ، بودجه خود را تجزیه و تحلیل کرده اید. شما اهداف خود را می دانید. یک برنامه عملی دقیق 90 روزه تهیه کنید.
جزئیات باید شامل آنچه شما می خواهید انجام دهید ، چرا می خواهید آن را انجام دهید ، و نتایج مورد انتظار است. برنامه عملی جهت مشخصی به شما می دهد و به شما کمک می کند تا متمرکز شوید. شما همچنین می توانید نشان خود را بر روی تیم بگذارید و عملکرد سالن را تا آنجا که مربوط به درآمد باشد ، بهبود ببخشید.
 
یک جلسه تیم تشکیل دهید تا تیم خود را در تلاش های خود درگیر کنید

برنامه ریزی ، تهیه و ارائه دیدگاه خود در جلسه تیمی. نقش اصلی یک جلسه تیمی درگیر کردن تیم شما در برنامه عمل شما است و آنها را درگیر ایده های جدید بازاریابی ، شاخص های کلیدی عملکرد ، بودجه و اهداف خود می کند.
جلسه تیم خود را در مدت یک ماه از عهده دار شدن نقش مدیر سالن زیبایی تنظیم کنید. این جلسه برای رهبری شما بسیار مهم و اساسی خواهد بود.
 
سالن زیبایی خود را به یک خط منحصر به فرد از محصولات سالن تجهیز کنید
 
اطمینان حاصل کنید که محصولاتی که نماینده فروش شما در حال فروش است محصولات واقعاً حرفه ای است و از همه مهمتر ، اطمینان حاصل کنید که نمی توانید همان محصولات را در برخی از خرده فروشان بزرگ مانند Amazon ، Walmart ، Target یا CVS پیدا کنید. سالن ها اغلب برای محصولات به اصطلاح انحصاری خود هزینه اضافه می کنند.
تمام تلاش خود را بکنید تا مطمئن شوید که سالن خود را به محصولات واقعا منحصر به فرد طراحی شده برای مصارف حرفه ای تجهیز می کنید. کمتر از 1٪ مشتری ها می دانند چه سالنی از چه کالاهایی استفاده می کنند. برای محصولات مارک های معروف مبلغی اضافه نکنید ، زیرا فکر می کنید این چیزی است که مشتریان انتظار دارند.
صنعت زیبایی مملو از سالن ها است و احتمالاً در فاصله چند مایلی سالن شما دوهزار سالن وجود دارد. بیشتر آنها مجهز به محصولات گران قیمت از مارک های معروف هستند که فقط برای مصارف حرفه ای نیستند. آنها لزوما بهترین نیستند!
 
بازاریابی را به بخش اصلی برنامه خود تبدیل کنید

بازاریابی را با تبلیغات اشتباه نکنید. بازاریابی بیشتر از تبلیغات است؛ بازاریابی به طیف کاملی از فعالیتهایی اطلاق می شود که شما برای ایجاد ، برقراری ارتباط ، تحویل و مبادله پیشنهادات ارزنده برای مشتریان خود استفاده می کنید. این همان چیزی است که بازاریابی به معنای آن است.
شما به عنوان یک مدیر سالن زیبایی باید اهمیت ساختن یک پایگاه محکم و گسترده از مشتریان وفادار را درک کنید که نه تنها از خدمات شما ارزش دارند بلکه به فلسفه و برند شما جذب می شوند. بازاریابی مربوط به تأمین مشتری جدید و حفظ مشتری های موجود است!
یک ترفند برای جذب مشتری بیشتر ، فعال کردن رزرو آنلاین است و ما می توانیم به آن کمک کنیم! Amelia یک افزونه قدرتمند رزرو آنلاین وردپرس است که به راحتی با وب سایت موجود شما ادغام می شود.
 
هنگام بازاریابی سالن زیبایی خود به بیرون از صندوق فکر کنید

بسیاری از مدیران سالن های زیبایی و آرایشگاه های بانوان همین اشتباه را مرتکب می شوند: آنها رقیبان خود را تماشا می کنند ، می بینند که چه چیزی برای آنها کار می کند و سپس همان ایده ها را عملی می کنند. سرانجام ، تمام سالن ها به نظر یکسان می رسند. از نظر مشتری ها ، دیگر مهم نیست که کدام سالن را انتخاب کنند. به هر حال همه آنها یکسان به نظر می رسند!
اگر می خواهید یک نوع متفاوت مدیر سالن باشید و یک سالن زیبایی را که از بین جمعیت متمایز است ، اداره کنید ، به دنبال الهام گرفتن در خارج از صنعت زیبایی باشید. به دنبال اشکال مختلف تبلیغات از هر صنعتی باشید که شما را تعیین کرده یا بتواند شما را برای خرید تعیین کند!
مجموعه ای از چنین تبلیغاتی را ایجاد کنید و سعی کنید هر ایده بازاریابی را با یکی از آن فرم های تبلیغاتی مطابقت دهید. شما شگفت زده خواهید شد که استراتژیهای بازاریابی شما چقدر اصیل و مؤثر خواهند بود!
 
امیدوارم بهترین ها را داشته باشید و در مورد بودجه خود برای بدترین شرایط برنامه ریزی کنید
 
امیدوارم بهترین ها را داشته باشید و برای بدترین برنامه ها برنامه ریزی کنید! به نظر نمی رسد خیلی خوش بینانه باشد ، اما ، واقعیت این است که بودجه واقع بینانه بهترین هستند. انتظارات غیر واقعی و برنامه ریزی ضعیف به طور معمول بسیاری از برنامه های مدیران سالن های زیبایی را خراب می کند و آنها را از تلاش های آینده باز می دارد.
این سه اشتباه اصلی است که مدیران هنگام صحبت در بودجه و جریان پول ، مرتکب می شوند:
 
دست کم گرفتن هزینه ها
دست کم گرفتن درآمد
عدم پذیرش پول به همان سرعتی که انتظار دارید اتفاق نمی افتد

آنچه شما به عنوان مدیر سالن زیبایی در پردیس تهران باید انجام دهید این است که ویژگی های سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه خود را از طریق مزایایی که ایجاد می کنند بفروشید. ویژگی های سالن خود را بشناسید و مزایای آنها را بفروشید. هیچ ویژگی برای مشتری مهم نیست مگر اینکه سود آنها را به همراه آورد! توضیح ویژگی ها و فواید شما مشتری ها را جلب می کند!
 
خلاصه
 
سرمایه گذاران ، مالکان و مدیران پتانسیل زیادی در صنعت سالن وجود دارد. با این حال ، صنعت سالن امروز به طرز چشمگیری تغییر کرده است و با صنعت سنتی که همه می شناسند بسیار فاصله دارد. با یک مجموعه جدید از قوانین ، در یک صنعت سالن بسیار پرتحرک و مدرن به موفقیت مورد نظر خود دست خواهید یافت.
اگر از خواندن این مقاله در مورد نحوه راه اندازی یک سالن زیبایی لذت بردید ، باید این موارد را نیز بخوانید:
 
چگونه یک صاحب سالن زیبایی موفق باشیم

نحوه ساختن یک وب سایت مربی شخصی

چالش های تجاری که مشاوران باید بدانند که چگونه باید برطرف شوند

سالن زیبایی تجارت
 


Trend Setters یک سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه تهران خدمات کامل است که با ارائه خدمات عالی ، محصولات با کیفیت و فراهم کردن فضایی دلپذیر با یک رابطه قیمت و ارزش قابل قبول ، یک سالن زیبایی کامل را به شما ارائه می دهد. ما همچنین یک محیط کار دوستانه ، عادلانه و خلاق را حفظ خواهیم کرد ، که به تنوع ، ایده ها و کار سخت احترام می گذارد.

ماموریت ما: ارائه خدمات و محصولاتی که باعث بهبود ظاهر بدنی و آرامش روحی مشتریان می شود.

شعار ما: "بهترین ها از اینجا شروع می شود!"

زمان شروع این سرمایه گذاری جدید مناسب است. در نهایت با جستجو صحیح شش ماه برای مکان مناسب ، سرانجام یکی پیدا شد. تقاضای مشتری صاحبخانه و همچنین جاه طلبی های مالک برای یک روز راه اندازی سالن شخصی وی و تهیه لوازم آرایشی و بهداشتی کاملاً حرفه ای و مجرب جهت پشتیبانی از سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه، این تجارت را به یکی از پتانسیل های عالی تبدیل کرده است.

کورلی شانه ، همکار با Roller Comb ، جونیور ، همسر ، در دو سال گذشته در یک سالن معتبر و مجلل در MyTown ، پردیس کار کرده است. کورلی به دنبال تلاش و فداکاری ، مشتری بزرگی را ایجاد کرده است. کورلی و تیم با استعداد او از زیبایی شناسان ، آنچه را که لازم است برای بدست آوردن این سرمایه گذاری در سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه بسیار موفق انجام می دهد. ما انتظار داریم که شهرت روزافزون ما منجر به پشتیبانی مشتری و زیبایی های جدید از رشد پیش بینی شده ما شود.

برای دستیابی به اهدافمان ، سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه به ​​دنبال تأمین اعتبار اضافی است. این وام از جریان وجوه نقدی ناشی از مشاغل پرداخت می شود و با دارایی های شرکت وثیقه می شود و از شخصیت ، تجربه و ضمانت های شخصی صاحبان حمایت می شود.


به نمودارهای واقعی احتیاج دارید؟ سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه توصیه می کنیم از LivePlan به عنوان ساده ترین راه برای ایجاد نمودار برای برنامه تجاری خود استفاده کنید. برنامه کاری خود را بسازید


1.1 کلید موفقیت


کلیدهای موفقیت در تجارت ما عبارتند از:

موقعیت مکانی سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه: فراهم کردن مکانی به راحتی در دسترس مشتریان.
محیط: فراهم کردن محیطی مناسب برای ارائه خدمات آرامش بخش و حرفه ای در سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه.
راحتی: ارائه طیف گسترده ای از خدمات به مشتریان در یک تنظیم و ساعات کاری طولانی.
اعتبار: شهرت صاحب و سایر "زیبایی شناسان" به عنوان ارائه خدمات برتر شخصی.

 

پس از کاوش در دنیای طراحی آرایشگاه های زنانه در پردیس ، تصمیم گرفتیم پالت دانش خود را با چند مدل سالن زیبایی در پردیس تهران الهام بخش که دارای فضای داخلی کلاس است گسترش دهیم. ثابت شده است که سالن های زیبایی در پردیس یک صنعت ضد رکود در سراسر جهان است ، بنابراین نیازی به نگرانی نیست که آنها به زودی ناپدید شوند. به نوعی ، آنها نسخه به روز شده و عمومی تر یک آرایشگاه زنانه هستند. از مثال های زیر برای آشکار کردن برخی از عناصر تعریف کننده طرح های داخلی و شخصیت منحصر به فرد و مرکز اپیلاسیون استفاده خواهیم کرد.

Arkhe یک سالن زیبایی در پردیس تهران و آرایشگاه زنانه است که در کشور آسیایی واقع شده است. این ساختمان 120 متر مربع را اشغال می کند و توسط معماران Moriyuki با استفاده از آب و موضوع اصلی دکوراسیون طراحی شده است. منحصر به فرد بودن طراحی داخلی تا حدی از پالت مواد مورد استفاده در سراسر ناشی می شود. از ورق های آلومینیومی بازیافت شده بر روی سقف برای ایجاد طرح هندسی سه بعدی استفاده می شود که از نحوه بازتاب نور در سطح آب تقلید می شود. این استراتژی طراحی در سالن زیبایی در پردیس و همچنین آرایشگاه زنانه برای مرکز اپیلاسیون تخصصی با بهترین مواد گیاهی و موم عسل  همچنین بدون درهم ریختن فضای کف و نگه داشتن فضای ساده ، باز و کاربردی ، به سالن جلوه ای لوکس و پیشرفته می بخشد.


در یک نکته متضاد ، سالن زیبایی در پردیس تهران Marien Beth از کوبی ، ایران، از یک استراتژی طراحی گرمتر و پایه تر با محوریت چوب استفاده می کند. فضای داخلی آن توسط دفتر طراحی Curage طراحی شده است و بسیار دلپذیر است و پذیرای مشتریان در محیطی آشنا با مبلمان چوبی و پانل های دیواری درست مثل یک اتاق نشیمن سنتی برای استفاده از وکس و کاشت ناخن در بخش اپیلاسیون مرکزی سالن است. دکوراسیون با لمس های گاه به گاه پر زرق و برق ساده و کاربردی برای

آرایشگاه رز آبی

آرایشگاه عسل بانو

آرایشگاه وارونا

آرایشگاه مردانه

سولاریوم در شهر

سالن زیبایی عسل بانو

ناخن کار

مرکز اپیلاسیون در بومهن

آرایشگاه رعنا

آرایشگاه رز طلایی

 ندا

سالن شیوا

آرایشگاه رز آبی

آرایشگاه عسل بانو

آرایشگاه وارونا

آرایشگاه مردانه

سولاریوم در شهر

سالن زیبایی عسل بانو

ناخن کار

مرکز اپیلاسیون در بومهن

آرایشگاه رعنا

آرایشگاه رز طلایی

 ندا

سالن شیوا

 

پدیکور و مانیکور عالی هستند  نگه داشته می شود. لوسترها بدون آنکه فضای زیادی را بپوشانند ، فضای کاری را به خصوص ظریف و حتی کمی شفاف جلوه می دهند.

سالن زیبایی در پردیس تهران بعدی در لیست ما نیز در ایران و به طور خاص در پردیس واقع در شمال شرق تهران واقع شده است. این یکی توسط GRIP & Co طراحی شده است و تیم به دنبال مصالح با بافت های درخشان و کریستالی برای فضای داخلی مرکز اپیلاسیون در پردیس بودند و می خواستند ظاهری آرامش بخش برای کاشت ناخن و انجام خدمات مانیکور و پدیکور و میکاپ عروس اما هنوز هم پر زرق و برق داشته باشند. شیشه در کل فضا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. الیاف شیشه نازک در نما و دیواره داخلی سالن تعبیه شده و نور را ایجاد می کنند که جلوه ای بصری چشم نواز ایجاد می کند. برای اضافه کردن یک لمس پیچیده و زیبا به دکوراسیون سالن زیبایی در پردیس BORG، طراحان همچنین از استیل ضد زنگ به رنگ برنز و چوب قهوه ای تیره استفاده می کنند.

سالن زیبایی در پردیس بانام تجاری بورگ و آرایشگاه زنانه در پردیس تهران

 خدمات زیبایی مو

سالن زیبایی و آرایش عروس در شرق تهران پردیس

سالن زیبایی در پردیس با نام تجاری "بورگ BORG" در سال 98 با مدیریت خانم روئین در منطقه پردیس تهران، افتتاح شد. در حال حاضر سالن زیباییVIP   در شهر جدید پردیس (بهترین منطقه شرق تهران) با ۳۰ نفر پرسنل و در محیطی خوشآیند،‌ میزبان شما مشتریان عزیز می‌باشد. کلیه خدمات مورد نیاز بانوان نظیر رنگ و مش، اکستنشن، کوتاهی، مو مانیکور و پدیکور، طراحی و ترمیم ناخن و کاشت ناخن پردیس، میکاپ، شینینون، براشینگ، اپیلاسیون، با بهترین کیفیت و  جدیدترین متد در آرایشگاه زنانه پردیس مهیا است . 

BORG بورگ
سالن زیبایی و آرایشگاه پردیس

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website